Yvette’s House of Wellness Schoonheidsinstituut zal er alles aan doen om de privacy van bezoekers te beschermen.
De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.
Op onze Privacyverklaring is het Europees recht van toepassing.

a) Yvette zal alle informatie betreffende de Gebruiker die zij verkrijgt bij de uitvoering van diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden verstrekken, behoudens voor zover Yvette ingevolge een wettelijk voorschrift hiertoe verplicht is.

b) Yvette kan de informatie over de Gebruiker die benodigd is voor het uitoefenen van haar werkzaamheden opnemen in een klantenbestand.

c) Yvette zal in dat kader de verplichtingen die op haar rusten in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht nemen, hetgeen inhoudt dat Yvette de gegevens de Gebruiker juist, nauwkeurig, toereikend en ter zake dienend gelet op de gestelde doeleinden zal behandelen en deze gegevens voor geen ander doel gebruiken dan in het kader van de weergegeven werkzaamheden.